Gyakran Ismételt Kérdések

GINOP 1.2.7-17 pályázati felhívás előminősítési eljárásához kapcsolódóan beérkezett kérdések és az azokra adható válaszok gyűjteménye a pályázók informálásáhozVállalkozás alapadatai:

Kérdés: A telephelyet be kell jelenteni, már az IFKA előminősítés elküldéséig?
Válasz: Ha még nincs bejelentve a telephely, ahová a tervezett fejlesztést kivitelezni kívánják, akkor kérünk feltölteni egy cégszerű nyilatkozatot pdf formátumban alátámasztó dokumentumként arról, hogy az új telephely bejelentése folyamatban van és legkésőbb a tényleges pályázat GINOP IH felé történő benyújtásáig ez meg fog történni, dokumentáltan igazolható módon (cégkivonat).

Kérdés: 30 napnál nem régebbi cégkivonat esetében elegendő e-cegjegyzékről letöltött (melyen szerepel időbélyeg), vagy eredeti példányban szükséges kikérni és azt scannelni?
Válasz: Nem szükséges eredeti példányban kikérni a cégkivonatot, elegendő az e-cegjegyzékről letöltött, 30 napnál nem régebbi változat.

Minősítési keretrendszer:

Kérdés: I.2 Ki számít a vállalkozás első számú vezetőjének? Az ügyvezető/aláíró vagy a szakmai vezető?
Válasz: A vállalkozás cégjegyzésre, cégszerű aláírásra jogosult képviselője számít a vállalkozás első számú vezetőjének.

Kérdés: I.5 Teljes munkaidős átlagos statisztikai létszám: itt azt a létszámot kell szerepeltetni, ami a NAV bevalláson szerepel? Mit értenek pontosan az alatt, hogy „teljes munkaidős”?
Válasz: Az I.5 pontnál a teljes munkaidős (8 órás) foglalkoztatású átlagos statisztikai létszám adatokat kell beírni. Részmunkaidős foglalkoztatású (pl. 4 órás vagy 6 órás) létszám adatok ebbe nem számíthatók be. A teljes munkaidős (8 órás) foglalkoztatású átlagos statisztikai létszám adatok azok, amik a NAV bevalláson, ill. a vállalkozás éves eredmény kimutatásában is szerepelnek.

Kérdés: I.7. Milyen oktatások fogadhatóak el? Belső képzés elfogadható? A képzésnek mikor kell(ett) megvalósulnia, megvalósulhatott akár a beadás előtti hónapokban is?
Válasz: Útmutatást ad a kitöltési segédlet, azaz csak olyan vállalkozói finanszírozású oktatás/képzés vagy továbbképzés értékelhető, ami szakmai vagy ahhoz szorosan kapcsolódó (pl. nyelvi, gazdasági, informatikai vagy kommunikációs) tárgyú – tehát alkalmazotti dolgozó által elvégzett belső oktatás nem elfogadható. A képzés megvalósulhatott akár a beadás előtti hónapokban is.

Kérdés: I.8 Mióta kell teljesítmény értékelési rendszert alkalmazni? Amennyiben a pályázat beadása előtt vezetik be a teljesítmény értékelési rendszert, akkor is megkapja a pontot? Lehetett ez akár a beadás előtti hónapban is, vagy a beadás évében? Igazolásként a pályázó belső dokumentációja elegendő?
Válasz: Csak a legalább 2017. év januárjától vagy régebb óta már működtetett teljesítmény értékelési rendszert tudjuk elfogadni. Igazolásként a pályázó belső dokumentációja elegendő, feltöltendő alátámasztó dokumentumként a vállalkozás erre vonatkozó, hatályos szabályzata.

Kérdés: I.9 A piaci igények értékelésével kapcsolatban amennyiben benyújtásra kerül a leírás, hogy milyen módszerrel elemeznek, az elegendő a pontszám teljesítéséhez, vagy valamely értékelés eredményét is szükséges bemutatni? Amennyiben a pályázat beadása előtt vezetik be az értékelő rendszert, akkor is megkapja a pontot? Melyik évre vonatkozóan szükséges a dokumentáció? Elegendő egy elemzési dokumentáció az utolsó teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan, vagy hány évre visszamenőleg kerül ellenőrzésre?
Válasz: Útmutatást ad a kitöltési segédlet, azaz a vállalkozás adja meg és írja itt le, hogy milyen információk alapján, milyen módszerrel és gyakorisággal értékeli, elemzi a piaci trendek, igények alakulását, azaz bemutat egy általa alkalmazott módszertant. Ha egy értékelés eredményét is bemutatja, az alaposabban alátámaszthatja az alkalmazott módszertan megfelelőségét és eredményességét. Amennyiben a pályázat beadása előtt vezetik be az értékelő rendszert, akkor azt nem tudjuk pontozni, az nem elégséges. A legalább az utolsó teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan elkészített elemzési dokumentáció elegendő számunkra az értékelhetőséghez.

Kérdés: I.10 Amennyiben a pályázat beadása előtt vezetik be a vevői elégedettség mérést, akkor is megkapja a pontot? Van valamilyen előírás, hogy mióta kell gyűjteni az adatokat? Melyik évre vonatkozóan szükséges a dokumentáció? Elegendő egy elemzési dokumentáció az utolsó teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan, vagy hány évre visszamenőleg kerül ellenőrzésre?
Válasz: Amennyiben a pályázat beadása előtt vezetik be a vevői elégedettség mérést, ill. vevői reklamáció kezelést, akkor az az értékelésünk számára nem elégséges. Elegendő viszont a legalább az utolsó teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan elkészített és hatályos vevői elégedettségi, ill. vevői reklamáció kezelési rendszer működésének bemutatása és dokumentálása felénk, további elvárás nincs.

Kérdés: I.11 Mióta szükséges beszállítói minősítési rendszert alkalmazni? Akkor kap 1 pontot, ha legalább évente végez értékelést. Amennyiben ez csak egyszer történt meg és vállalja, hogy a továbbiakban évente elvégzi az értékelést az is megfelel? A benyújtást megelőző hónapokban lefolytatott, éves beszállítói minősítés elfogadhatónak minősíthető-e avagy legalább a legutolsó lezárt évre szükséges annak igazolása?
Válasz: Legalább a legutolsó lezárt évre szükséges igazolni a beszállítói minősítési rendszer alkalmazását.

Kérdés: I.10 - I.11  Több alátámasztó dokumentum esetében (pl. vevői elégedettség mérése, beszállítók értékelése) nincs külön szabályzata a vállalkozásnak, hanem az ISO 9001 minőségirányítási kézikönvv tartalmazza az eljárásokat. Sokszor nem egy fejezeten belül, hanem több hivatkozásban. Ebben az esetben hogyan célszerű feltöltenünk az alátámasztó dokumentumot? A kézikönyv vonatkozó részeinek feltöltése elegendő?
Válasz: Az ISO 9001 minőségirányítási kézikönyv fedőlapjának és a vonatkozó részeinek feltöltése elegendő alátámasztó dokumentumként.

Kérdés: I.12. Mikor kell rendelkezésre állnia a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek nemzetközi tanúsításával? A benyújtást közvetlen megelőzően kiállított minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek valamelyikének nemzetközi tanúsítvány elfogadhatónak minősíthető? Ha vállalja a pályázó a bevezetését mikorra kell teljesítenie?
Válasz: Bármikor bevezetett és érvényben lévő minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszer tanúsítását elfogadjuk. (Útmutatást ad az értékelési segédlet a kérdéses ponthoz: Ha rendelkezik a Felhívás 5.5.2.1 a) 3. bekezdésében megadott rendszerek tanúsításának valamelyikével: 1 pont. Ha még nem rendelkezik a felhívás 5.5.2.1 a) 3. bekezdésében megadott rendszerek tanúsításának valamelyikével, de a jelen pályázatban elnyert támogatásból fogja ezek valamelyikét bevezetni: 1 pont. Ha már rendelkezik a felhívás 5.5.2.1 a) 3. bekezdésében megadott rendszerek tanúsításának valamelyikével, de a jelen pályázatban elnyert támogatásból ezek közül további rendszert fog bevezetni és tanúsíttatni: 2 pont)

Kérdés: II.1. Milyen módon szükséges igazolni az innovációs tevékenységet? Elengedő a cég belső dokumentációja? Minden évre vonatkozóan szükséges innovációs tevékenységet igazolni, vagy elegendő a 3 év során bármelyik évben? Ha egy terméket/szolgáltatást több alkalommal is továbbfejlesztettek, akkor az 1 db innovációs tevékenységet jelent, vagy fejlesztésenként 1-1-db-ot? 3 éven belül megkezdett, de jelenleg még folyamatban lévő innovációs tevékenység is elfogadhatónak tekinthető?
Válasz:
•    Minden évre vonatkozóan szükséges innovációs tevékenységet igazolni
•    Ha egy terméket/szolgáltatást több alkalommal is továbbfejlesztettek, akkor az 1 db innovációs tevékenységet jelent
•    3 éven belül megkezdett, de jelenleg még folyamatban lévő innovációs tevékenység is elfogadhatónak tekinthető
(Útmutatást ad a kitöltési segédlet a kérdéses ponthoz: Mutassa be az elmúlt 3 évben a vállalkozásnál megvalósult innovációs folyamatok lényegi elemeit az alábbi területeken: 1) új, vagy jelentősen átalakított termék vagy szolgáltatás bevezetése, 2) jelentősebb technológiaváltás, technológiafejlesztés, 3) jelentősebb szervezeti átalakítás, 4) a vállalaton belüli munkamegosztás, a folyamatok jelentősebb átalakítása, 5) marketing, értékesítési megoldás jelentős átalakítása.)

Kérdés: II.2. Iparjogvédelmi oltalom elindítása is elegendő, vagy szükséges, hogy megadott oltalommal rendelkezzen?
Válasz: Szükséges, hogy a pályázó rendelkezzen iparjogvédelmi oltalommal. Útmutatást ad a kitöltési segédlet a kérdéses ponthoz: Kérjük, csatolja az iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom, használatiminta-oltalom, formatervezési minta-oltalom) okirat(ok) másolatát! Lehetséges alátámasztó dokumentumok: iparjogvédelmi okiratok másolata.)

Kérdés: II.5 Minden - a pályázat benyújtásakor - meglévő stratégiai együttműködések számít? Van valamilyen előírás, hogy mióta kell kapcsolatban állni az együttműködő partnerekkel, vagy meddig kell fenntartani a kapcsolatot? Mikor kötött együttműködési megállapodások fogadhatóak el? A pályázat benyújtásának évében kötött megállapodások elfogadhatóak?
Válasz: Nincs elvárás arra vonatkozóan, hogy mikortól kell kapcsolatban állnia a pályázónak a partnereivel a stratégiai együttműködésben. Az előminősítés során a már fennálló stratégiai együttműködést vizsgáljuk, de az a kérdés, hogy meddig kell fennállnia ennek a stratégiai szövetségnek az előminősítés kapcsán nem releváns. A pályázat benyújtásának évében kötött megállapodások is elfogadhatóak.

Kérdés: II.6 Van valamilyen előírás arra vonatkozóan, hogy mikortól kell akkreditált innovációs klaszter tagnak lenni vagy elég a pályázat benyújtásának napján rendelkezni a tagsággal? Ha pályázó a benyújtás évében lesz klaszter tag (a pályázat benyújtását megelőzően) akkor adható pont?
Válasz: Ha pályázó a benyújtás évében lesz klaszter tag (a pályázat benyújtását megelőzően) már akkor is adható pont.

Kérdés: II.7 A beszállítói tevékenységet elegendő 1 évben is teljesíteni/igazolni, vagy minden évben szükséges? 2017-ben végzett beszállítói tevékenységet is fel lehet tüntetni annak ellenére, hogy nem teljes év?
Válasz: Ennél a kérdésnél az elmúlt 3 év távlatában kérünk és várunk adatokat a pályázó beszállítói értékesítésére, árbevételére vonatkozóan. Ebből következően értelemszerűen a 2017-ben végzett beszállítói tevékenységet nem lehet feltüntetni, csak a 2014-2015-2016 évi adatokat. (További útmutatást ad a kitöltési segédlet a kérdéses ponthoz: Beszállítói tevékenységből származó bevétel aránya = beszállítói tevékenység nettó árbevétele / összes nettó árbevétel. Kérjük, röviden mutassa be a beszállítói tevékenység fő jellemzőit. Felhívjuk figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás értelmében csak beszállító KKV-k kaphatnak támogatást (4.1, e) pont) Értékelési segédlet a kérdéses ponthoz: Ha a vizsgált évek átlagában az érték 10,01-20,0% (0,5 pont), 20,1 -25,0% (1 pont), 25% feletti (1,5 pont)).

Kérdés: II.7 Beszállítói tevékenység esetén a következőket kérik alátámasztó dokumentumként: „kétoldalú beszállítói nyilatkozat(ok) cégszerű aláírásokkal, integrátor(ok) vagy gyártó(k) nyilatkozata”. A pályázó árbevételéből a beszállítói tevékenység aránya az elmúlt három év átlagában több mint 25%. Ezt alá tudjuk támasztani egy nyilatkozattal, valamint minden évre vonatkozóan egy részletes főkönyvi kartonnal, továbbá beszállításra vonatkozó keretszerződésekkel, illetve megrendelésekkel (mely szerződésnek minősül). Nyilván minden beszálítóra vonatkozóan nem tudunk szerződést és megrendelést csatolni, mivel ez rengeteg dokumentum lenne. Ezeket korábban GINOP pályázatok keretében elfogadták. Elegendő itt is? Sem a pályázók, sem mi nem teljesen értjük, hogy mi a beszállítói nyilatkozat célja, ennek értelmezésében szeretném segítségüket kérni. Amennyiben kötelező beszálllítói nyilatkozatot csatolni, kötelező minden elemet tartalmaznia? Kötelező minden gyártótól/integrátortól kérni, vagy a pályázatos gyakorlattal összhangban elegendő egy-egy ilyen nyilatkozat? A pályázók visszajelzése esetén a volumen megadása életszerűtlen, hiszen akár csak egy gyártó/integrátor részére is több típusú terméket szállítanak be, ezek a megrendelések, keretszerződések rugalmasak, folyamatosan változnak, több alkarészre, részegységre vonatkoznak, ilyen módon nem számszerűsíthetők, ahogy Önök kérik a nyilatkozatban.
Válasz: A pályázati felhívás értelmében csak beszállító KKV-k kaphatnak támogatást (4.1, e) pont).  Mivel a beszállítói keretszerződések bizalmas, üzleti titoknak minősülő adatokat is tartalmazhatnak, ezért a pályázó döntésén múlik, hogy a beszállítói tevékenységet a beszállítói keretszerződések becsatolásával vagy kétoldalú beszállító nyilatkozatok révén igazolja.  
A kétoldalú beszállítói nyilatkozatok alátámasztó dokumentumként helyettesítik a beszállítói keretszerződéseket a minősítési eljárásban. Az ebben kért adatok azonosítják a szerződő feleket, a hivatkozott szerződést és mindössze két tájékoztató jellegű tartalmi elemet (összeg és volumen) foglalnak magukba.
A beszállítói szerződés/keretszerződés egyik tartalmi elemeként bekért „összeg” lehet a szerződés konkrét összege vagy keretösszege, illetve (ha a hivatkozott szerződés csak egységárakat tartalmaz), akkor az egységárak. Volumenadatként a keretszerződés szerint leszállítandó volumen megadását kérjük tételes bontás nélkül, azaz, hogy milyen egységnyi összmennyiség beszállítására (pl. db, tonna, m3, stb.) vagy egységnyi összmennyiség/időintervallum (pl. db/év, tonna/év, m3/év) beszállítására vonatkozik a hivatkozott szerződés.
Amennyiben az valóban releváns egy adott pályázó esetében, hogy kizárólag csak (tárgyéven belül is) folyamatosan változó tartalmú (pl. összeg/keretösszeg, egységárak, beszállítandó/lehívható mennyiségek, stb.) beszállítói szerződésekkel/keretszerződésekkel rendelkezik, úgy nem szükséges sem összeg, sem volumen adatok megadása a kétoldalú beszállítói nyilatkozat(ok)ban.
Amennyiben egy pályázó olyan nagyszámú beszállítói szerződéssel vagy keretszerződéssel rendelkezik, hogy ezek mindegyikének kétoldalú beszállítói nyilatkozattal történő alátámasztása technikai nehézséget és a pályázat beadhatóságát hátráltató időigényt jelentene számára, akkor csak azoknak a főbb, üzleti és pénzügyi szempontból jelentősebb beszállítói szerződések vagy keretszerződések alátámasztására kérünk kétoldalú beszállító nyilatkozat csatolását, amik számottevően megalapozzák a pályázó jelzett beszállítói árbevételét.

Kérdés: III.1 Minden évben szükséges konferencián részt venni, vagy elegendő 1 évben is? Megfelelő az is, ha a pályázat beadás évében vett részt konferencián/vásáron/kiállításon? Abban az esetben, ha egy partnerrel közösen vett részt kiállításon és közösen béreltek standot, a pályázó nem tudja igazolni a visszaigazolt megrendelést, elfogadható a partner cég nyilatkozik és az ő visszaigazolásuk bemutatásra kerül?
Válasz: Megfelelő az is, ha a pályázat beadás évében vett részt konferencián/vásáron/kiállításon. Nem szükséges minden évben konferencián/vásáron/kiállításon részt venni, de vegyék figyelembe az értékelési segédletet a kérdéses ponthoz: Mindegyik megfelelően bemutatott rendezvény (0,5 pont), összesen legfeljebb (1 pont). Abban az esetben, ha egy partnerrel közösen vett részt kiállításon és közösen béreltek standot, a pályázó nem tudja igazolni a visszaigazolt megrendelést, nem elfogadható a partner cég nyilatkozata és az ő visszaigazolásuk bemutatása.

Kérdés: III.1 A szakmai kiállítás és vásár fogalmába belefér a Jászsági szakmaválasztó napon való kiállítói részvétel, noha nem fizettünk érte?
Válasz: Nemzetközi kiállításon, vásáron vagy konferencián való igazolt részvételt tudunk csak elfogadni.

Kérdés: III.2 Milyen idegen nyelve(ke)t beszél a szervezet első számú vezetője? elég ha egy Angliában született brit állampolgár esetében aki anyanyelvi szinten beszél angolul az útlevelét csatoljuk be? Nyelvvizsgája értelem szerint nincs angolból…
Válasz: Jelen esetben igen, elegendő lesz ennek a becsatolása.

Kérdés: III.3 Minden évben szükséges export értékesítést bemutatni, vagy elegendő az utolsó évre vonatkozóan is? Ha a pályázónak csak a pályázat benyújtásának évében van export árbevétel, elfogadható valamilyen módon? Ha igen, akkor hogyan szükséges igazolni?
Válasz: Az elmúlt 3 év vonatkozásában szükséges az export értékesítést bemutatni, a 2017. évi export értékesítés adat nem elfogadható.

Kérdés III.3 A beszámolók nem minden esetben tartalmazzák az export bevételt, ezért főkönyvi kivonatokat, export kimutatást csatolunk, feltételezem, ez értelemszerűen megfelelő.
Válasz: A pályázó export árbevételeinek alátámasztására megfelelő kiegészítők a beszámolók mellé a vizsgált évekre vonatkozó főkönyvi kivonatok, export kimutatások csatolása.

Kérdés: IV fejezet minden pontjához: Elfogadható, ha pályázat benyújtás évében valósul meg a pályázónál a digitalizáció vagy az IPAR 4.0.?
Válasz: Nem fogadhatók el a pályázat évében megvalósuló digitalizáció vagy az IPAR 4.0 fejlesztések, csak a már megvalósított és működtetett műszaki megoldások/informatikai rendszerek/irányítási rendszerek és teljesített képzések.

Kérdés: VI.2 pontnál szükséges kifejteni a projekt összetételét, költségvetését, azonban pont akkor jár, ha valamelyik tevékenység szabad vállalkozási zónában valósul meg. Ez esetleg elírás lehet, vagy valamit rosszul értelmezünk?
Válasz: Ennél a kérdésnél valóban csak akkor jár a pont, ha valamelyik tevékenység szabad vállalkozási zónában valósul meg. Ettől függetlenül szükséges a projektterv GINOP 1.2.7-17 pályázati forrásból támogatható tevékenységeinek, valamint ezek támogatási igényének és önerő finanszírozásának részletezése annak alapos megismeréséhez.

Kérdés: VI.2 ponthoz kapcsolódóan a projektünk összköltségvetése nagyjából körvonalazódott, de árajánlatokat az előminősítéshez még nem tudunk csatolni. Ez gond lehet? Ha igen van arra mód, hogy az árajánlatokat esetleg egy pályázói nyilatkozattal helyettesítsük?
Válasz: A minősítési keretrendszer VI.2 pontjában várunk el az érintett fejlesztési területenként 1-1 db érvényes árajánlatot alátámasztó dokumentumként. Ha nincs még beérkezett árajánlata a pályázó cégnek a kapacitás bővítő termelőeszközre vagy az ehhez kapcsolódó fejlesztési területekre, akkor nem kellően megalapozott a tervezett fejlesztés pénzügyi, költség és eredmény tervezése, ez összességében sokat ront a pályázati anyag megítélésében. Mi fejlesztési területenként 1-1 db olyan árajánlatot várunk a pályázótól, amikre konkrétan alapozta a fejlesztés teljes üzleti tervét, ezért elvárjuk ezek becsatolását alátámasztó dokumentumként. Kérdésére válaszolva a pályázói nyilatkozat nem helyettesíti az üzleti tervet megalapozó árajánlatot vagy árajánlatokat.

Kérdés: VI.2 Jól értelmezzük, hogy az előminősítéshez elegendő minden költségtételre vonatkozóan 1 db árajánlat?
Válasz: Igen, jól értelmezik. Az előminősítéshez elegendő minden költségtételre vonatkozóan 1 db árajánlat, amikre alapozza a pályázó a fejlesztési és üzleti tervét.

Kérdés: VI.3 pontnál a „külpiacra jutás és piaci megjelenés elősegítése” pontban értelmezésem szerint akkor szerezhető pont, ha a pályázó már nyert GINOP-1.3.1-16 pályázaton, azonban a Felhívás szerint (amire utalnak is egy másik rubrikában) akkor is szerezhető (lenne) pont, ha a pályázó részt vett kiállításon (nem pályázati forrásból) kiállításon az elmúlt 3 évben. Az Önök előminősítési rendszerében is szerezhető pont önerőből finanszírozott kiállításon való részvételre? Ugyanitt felmerült a kérdés, hogy például a GINOP-6.1.6-17 pályázaton indul a pályázó, de értelemszerűen eredménye még nem lehet (mivel még meg sem jelent a pályázat végleges verziója), abban az esetben pont az előminősítés során kapható rá?
Válasz: Útmutatást ad a minősítési keretrendszer VI.3 pontjához tartozó kitöltési segédlet: „Az egyes tevékenységekhez fűzött magyarázatokban térjen ki a tevékenység rövid bemutatására, valamint arra, hogy mikor és milyen forrásból valósult meg az adott tevékenység, illetve, hogy mikor és milyen forrásból tervezi megvalósítani?” Ennek értelmében pontot kap a pályázó a minősítési keretrendszerünkben, ha akár önerőből, akár pályázati forrásból nemzetközi piacra jutásra és megjelenésre irányuló tevékenységet végzett vagy tervez végezni. A GINOP-6.1.6-17 pályázaton indulás csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a pályázó már rendelkezik az Irányító Hatóság által kiadott értesítéssel a pályázata beérkezéséről. A GINOP 1.2.7-17 Pályázati felhívás 4.4.2.3.1 fejezet i.) pontjában szereplő táblázat a) pontja a megvalósítás elfogadott módjának tekinti a következőt is: „2017-ben hazai vagy nemzetközi kiállításon vagy vásáron való megjelenés – Igazolás módja: Kiállításon vagy vásáron való megjelenéshez kapcsolódó szerződés, a vonatkozó díjról kiállított számla, a számla kifizetéséről szóló igazolás.” Tehát GINOP 1.3.1 és a GINOP 3.1.2 projekt támogatások igazolási lehetőségei mellett ez is egy opció a megvalósítás teljesítésére, amit mi is elfogadunk és pontozunk.

Kérdés: VI.10 Fejlesztés megvalósításába bevonni kívánt partnerek esetében szándéknyilatkozatokat kérnek az együttműködésről. Itt szintén több pályázó esetében felmerült, hogy kik lehetnek ezek a partnerek, például megjelölhetjük-e a következőket: gépek, szoftverek szállítója, kivitelező, pályázatíró, alvállalkozó. Ezek megfelelnek?
Válasz: A kitöltési segédlet alapján itt történik az összes olyan partner bemutatása, akinek szerepe lehet a projekt megvalósításában (pl. beszállítók, piaci szereplők, non profit vállalkozások, civil és szakmai szervezetek, önkormányzat, oktatási intézmények stb.), így az Önök által felsorolt partnerek bemutatása is. Kérjük, ne felejtsék el csatolni, ha van szándéknyilatkozat a partnerek részéről, illetve röviden összefoglalni, hogy az adott partner mivel járul hozzá a projekt megvalósításához, sikeréhez.

Kérdés: VII.1 pontban szerepel, hogy a pénzügyi tervezés során volumenadatokra szükséges visszavezetni a terveket. A pályázó egyedi megrendeléseket teljesít, így az árképzést ilyen módon általánosítani nem lehet, mivel minden megrendelés egyedi termékre vonatkozik, ami egyedi kalkulációt igényel, így egy ilyen jellegű számítások prezentálása nehézkes, hiszen nem X típusú terméket gyártanak, amire lehet vetíteni általános és fix költségeket, ezekkel tervezni, árképzést végezni stb. tehát bevétel = egységár x eladott darab számítási mód esetünkben nem alkalmazható. A pályázó nagyobb megrendeléseket teljesít, melyek átfutási ideje több hónapos, nem szériagyártást végez (illetve kiegészítős tevékenységként azt is, ott alá tudjuk támasztani számításokkal). Ebben az esetben elegendő, ha leírjuk az egyedi árképzés módját és azt, hogy milyen típusú megrendelésekre számítunk (melyek közül egyeseket szándéknyilatkozattal is alá tudunk támasztani) és ehhez nyújtunk be kalkulációt?
Válasz: A tervezés megalapozottságának és realitásának értékelhetőségéhez szükséges annak bemutatása, hogy a pénzügyi tervben az árbevétel összege mögött milyen értékesítési terv áll, azaz miből, mennyit s mennyiért kíván a szervezet értékesíteni. A vállalat, illetve a termék/szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével kell meghatározni azt a részletezettségi szintet, amely meg tud felelni ennek a követelménynek.

Kérdés: VIII.3 Vevői szándéknyilatkozaton szereplő tervezett beszállítás nagysága milyen kötelezettséggel jár a pályázóra vonatkozóan? Ha a fenntartási időszakban a vevő eláll a szándéknyilatkozattól és nem teljesül a vállalt feltétel milyen szankciókat von maga után? Lehet helyettesíteni az elálló vevőt?
Válasz: A kérdéses pontban üzleti kockázatelemzést végzünk, ennek megfelelően nincs szankciója a szándéknyilatkozattól történő elállásnak, továbbá az elálló vevő helyettesíthető.

Kérdés: VIII.4 pontban (Kérjük becsülje meg, hogy a tervezett értékesítésből hány százalékkal fog részesedni a három legnagyobb vevője?) a pontozás a következő: kevesebb, mint 25 százalék 1 pont, kevesebb, mint 15 százalék: 0,5 pont. Jól értelmezzük, hogy ha több mint 25%-ot adunk meg, arra 0 pont adható. 0% esetén jár a 0,5 pont?
Válasz: Igen, helyesen értelmezik: a minél magasabb koncentráció alacsonyabb pontot eredményez. Ha a tervezett értékesítésből a tervezett fejlesztés három legnagyobb leendő vevőjének részesedése 25% feletti, akkor 0 pont, ha 15-25% közötti, akkor 0,5 pont, ha 15% alatti, akkor 1 pont jár.

Egyéb kérdések:

Kérdés: A 30 napos elbírálás meglátásuk szerint várhatóan hogy történik majd? Kihasználják a 30 napot, esetleg számíthatunk rá, hogy hamarabb megtörténik? Szakaszos elbírálást esetleg meghatároznak, esetleg beérkezési sorrendben bírálják a beérkező igényeket, vagy folyamatosan egymás mellett? Számunkra ez azért fontos információ, mert mind a pályázók, mind együttműködő partnereik, leendő vevőik szabadságukat töltik augusztusban, így mind a projektet összeállítása, mind a nyilatkozatok begyűjtése a szokásosnál több időt vesz igénybe, viszont szeretnénk valamilyen ütemtervet felállítani, esetleg egy céldátumot meghatározni, hogy mikor nyújtsuk be az előminősítési kérelmeinket.
Válasz: A beérkező projektterveket a beérkezésük sorrendjében, folyamatosan és párhuzamosan dolgozzuk fel a 30 napos elbírálási keretidő betartása mellett.

Kérdés: Jól értelmezzük, hogy hiánypótlás az előminősítés során nincs, tehát nincs lehetőség egyes dokumentumok későbbi benyújtására?
Válasz: Igen, jól értelmezik, tehát hiánypótlásra az előminősítés során nincs lehetőség, csak az értékelés során esetleg felmerülő tisztázó kérdés(ek) küldésére és fogadására, egy alkalommal.

Kérdés: A felhívásban említett IFKA minősítés esetén van-e minimális pontszám, amit el kell érni a 100 pontos GINOP 1.2.7 előminősítés keretrendszerben? Mennyi pont megszerzése után kaphatja meg a pályázó a „megfelelt” minősítést?
Válasz: A GINOP 1.2.7-17 pályázati felhíváshoz kapcsolódó előminősítési eljárásban a megszerezhető 100 pontból minimum 50 pontot kell elérni a "Megfelelt" minősítéshez.

Kérdés: Az előminősítés szempontjait tartalmazó Excel tábla „lehetséges alátámasztó dokumentumok” oszlopában szereplő dokumentumokat az előminősítési kérelem mellékleteként be kell nyújtania a támogatást igénylőnek?
Válasz: A pályázati projekttervet benyújtó vállalkozásnak az "Előminősítő rendszer" weboldalunkon, az Ön által hivatkozott excel táblázat struktúrájának megfelelően kialakított témakör modulok egyes kérdéseihez kapcsolódóan szükséges feltölteni a lehetséges alátámasztó dokumentumokat.